Innovatie met BIM als kern
De innovatie die het consortium kent kent vier lijnen met het softwareprogramma BIM als digitale kern: 1) digitale integratie van productspecificatie, transport en hergebruik; 2) digitale aansturing van de productie vanuit 3d tekenprogramma’s; 3) A.I. toepassing op data m.b.t. materiaalgebruik, assemblage, montage en transport; 4) robotisering van productiestraten.
Deze innovaties moeten leiden tot een tijdswinst van zeker 50% en een carbon footprint reductie van 50%. De End of line optie zal 80% hergebruik van materialen moeten gaan opleveren.

Impact in Zeeland
Met de verkregen React EU bijdrage kan het consortium de ingezette innovaties versneld door ontwikkelen en daarmee hun business propositie verbeteren. De maatschappelijk impact voor Zeeland is meer samenwerking tussen MKB en kennisinstituten in kader van vergroening en digitalisering door industrieel bouwen en een sterk verbeterde ecologische footprint voor de bouw . De impact van dit project levert een bijdrage aan de opdracht om in 2030 minimaal de helft van de bouwwerken circulair te bouwen.